DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

I. SỞ NỘI VỤ:

STT

Tên thủ tục hành chính

Đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực Công chức

Quyết định số 601 /QĐ-UBND ngày 17/3/2016

1

Thi tuyển công chức

2

Xét tuyển công chức

3

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

II. Lĩnh vực Viên chức

4

Thi tuyển viên chức

5

Xét tuyển viên chức

6

Xét tuyển đặc cách viên chức

III. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về văn thư - Lưu trữ

7

Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

8

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

9

Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

II. SỞ TÀI CHÍNH:

STT

Tên thủ tục hành chính

Đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực đầu tư

4

Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp tỉnh)

Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

III. THANH TRA TỈNH:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực tiếp công dân

Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 15/8/2016

1

Tiếp công dân

II. Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

2

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

3

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

4

Xác minh tài sản, thu nhập

5

Thực hiện việc giải trình

IV. SỞ Y TẾ:

 

STT

Tên Thủ tục hành chính

Đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định

ILĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 27/5/2016

 

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

2

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

II. Lĩnh vực Giám định Y khoa

1

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

2

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

4

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

5

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

6

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

7

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

8

Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

9

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

10

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

11

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

12

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

13

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

14

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật

15

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

16

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

17

Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác.

18

Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác.

19

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận Quyết định số 1126 /QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Hội đồng giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định

20

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định

21

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.

22

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

23

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên.

24

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị

25

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị

26

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

27

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

28

Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

29

Khám sức khỏe định kỳ

III. Lĩnh vực Dân số KHHGĐ

30

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

V. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Đã được Chủ tịch UBND công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực đất đai

Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

1

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thẩm quyền thu hồi đất của UBND Tỉnhquy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên).

3

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

4

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II. Lĩnh vực biển và hải đảo

Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

5

Thu hồi khu vực biển

III. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Quyết định 1008/QĐ-UBND ngày 22/5/2017

6

Cung cấp thông tin,dữ liệu đo đạc và bản đồ

IV. Lĩnh vực viễn thám

Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

7

Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám

VI. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Đã được Chủ tịch UBND công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực đường bộ

1

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

Quyêt định số 902/QĐ- UBND ngày 27/4/2016

2

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

3

Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

4

Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam

5

Cấp mới Giấy phép lái xe

7

Cấp lại Giấy phép lái xe

8

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

9

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

10

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

11

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

12

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

13

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài du lịc lái xe vào Việt Nam

14

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dung cho chủ sở hữu xe máy chuyên dung di chuyển đến

14

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

15

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

16

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

18

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

19

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

21

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

II.Lĩnh vực đăng kiểm

22

Thủ tục trả lại hoặc bù mức phí đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

VII. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Đã được Chủ tịch UBND công bố tại Quyết định

IV. Lĩnh vực Thủy lợi

1

Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh.

Quyết định số 814 /QĐ-UBND ngày 20/4/2017

2

Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

3

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, (trừ các trường hợp: Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi).

4

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

5

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

6

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNTthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh.

7

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

8

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

II. Thủ tục Nông thôn mới

9

Xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

10

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

11

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

III. Lĩnh vực thú y

12

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc thú y

13

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y).

14

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

15

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

IV. Lĩnh vực trồng trọt

16

Cấp giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

17

Cấp giấy công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

18

Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

V. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

19

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất nông sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

20

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất nông sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

21

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

22

Cấp giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

23

Cấp lại giấy đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

24

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

25

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

26

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

VIII. SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG VÀ XÃ HỘI:

 

STT

Tên TTHC

Đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực việc làm

1

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định số 1480 /QĐ-UBND ngày 01/7/2016

2

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

3

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

4

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

5

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

6

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

7

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

8

Giải quyết hỗ trợ học nghề

9

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

10

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

11

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

V. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

12

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Quyết định số 1480 /QĐ-UBND ngày 01/7/2016

13

Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

IX. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

14

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Quyết định số 1480 /QĐ-UBND ngày 01/7/2016

15

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

16

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

VI. Lĩnh vực Người có công

17

Thủ tục giám định vết thương còn sót

Quyết định số 1480 /QĐ-UBND ngày 01/7/2016

18

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

19

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

X. SỞ TƯ PHÁP:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Đã được Chủ tịch UBND tỉnhcông bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực Công chứng:

1

Công chứng di chúc

Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 08/3/2017

II. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp:

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

3

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

4

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

III. Lĩnh vực Quốc tịch” Lĩnh vực Quốc tịch:

5

Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Quyết định số 881/QĐ-UBND 10/6/2014

6

Thủ tục xác nhận là người gốc Việt Nam

XI. UBND CẤP HUYỆN:

 

STT

Tên TTHC

Đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực Hộ tịch

Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

XII. UBND CẤP XÃ:

 

STT

Tên TTHC

Đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực Hộ tịch:

1

Đăng ký kết hôn

Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

2

Đăng ký lại kết hôn

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

II. Lĩnh vực Chứng thực:

5

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

6

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

8

Chứng thực di chúc

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

III. Lĩnh vực Nuôi con nuôi:

12

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

13

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước