Ngày 28/3/2024, Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Hòa Tâm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp.  Về dự Đại hội có đồng chí đồng chí Nguyễn Đình Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Đông Hòa; ...