Đảng ủy xã Hòa Tâm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024